План роботи

ПЛАН

роботи вченої ради кафедри військової підготовки

Національного авіаційного університету

на 2019-2020 навчальний рік

П/П

ЗАХОДИ

ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ

1.

1. Обрання голови, заступників голови, секретаря вченої ради кафедри.

2. Розгляд проекта Плану роботи вченої ради кафедри на 2019-2020 навчальний рік.

3. Стан впровадження досвіду застосування військових частин та підрозділів Збройних Сил України в ООС (АТО) до освітнього процесу кафедри військової підготовки.

4. Обговорення тематик дипломного проектування (робіт) ОС “Бакалавр” та “Магістр”.

5. Обрання науково-педагогічних працівників кафедри за конкурсом.

6. Розгляд особових справ студентів кафедри.

7. Різне

Вересень

2019 року

2.

  1. Обговорення підсумків вступної кампанії 2019 року на кафедрі.

  2. Різне.

Жовтень

2019 року

3.

1. Аналіз службової діяльності випускників кафедри та визначення основних заходів з удосконалення їх підготовки на кафедрі.

2. Підсумки та завдання методичної роботи на кафедрі.

3. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедри.

3. Розгляд проекту Правил прийому на кафедру військової підготовки НАУ.

4. Різне.

Листопад

2019 року

4.

1. Стан індивідуальної підготовки на кафедрі військової підготовки та завдання щодо підвищення її ефективності.

2. Обговорення звіту про наукову та науково-технічну діяльність кафедри за 2019 та проекту плану наукової і науково-технічної діяльності на 2020 рік.

3. Допуск до атестації курсантів 6 курсу ОС “Магістр”.

4. Різне.

Грудень

2019 року

5.

1. Розгляд кандидатур студентів кафедри військової підготовки на отримання іменних академічних стипендій Національного авіаційного університету за результатами екзаменаційної сесії 2019-2020 навчального року (непарного семестру).

2. Стан виконання Плану військово-професійної орієнтації молоді на 2019-2020 н.р.

3. Різне.

Січень

2020 року

6.

1. Підсумки освітнього процесу на кафедрі в І півріччі 2019-2020 навчального року.

2. Завдання з набору кандидатів на навчання за програмами підготовки офіцерів запасу.

3. Різне.

Лютий

2020 року

7.

1. Стан виховної роботи та шляхи її удосконалення.

2. Аналіз стану системи менеджменту якості на кафедрі.

3. Різне.

Березень

2020 року

8.

1. Підготовка до роботи ЕК та завдання особового складу щодо якісного проведення атестації курсантів.

2. Стан навчально-матеріальної бази кафедри та шляхи її удосконалення.

3. Різне.

Квітень

2020 року

9.

1. Стан роботи з підготовки навчальних зборів студентів у військах.

2. Стан з підготовки та видання наукової і навчально-методичної літератури.

3. Стан роботи з відбору кандидатів на навчання за програмами підготовки військових фахівців для проходження військової служби за контрактом на офіцерських посадах.

4. Різне.

Травень

2020 року

10.

1. Допуск до атестації студентів 4 курсу ОС “Бакалавр”.

2. Обрання науково-педагогічних працівників кафедри за конкурсом.

3. Різне.

Червень

2020 року

11.

1. Розгляд кандидатур студентів кафедри військової підготовки на отримання іменних академічних стипендій Національного авіаційного університету за результатами екзаменаційної сесії 2019-2020 навчального року (парного семестру).

2. Розгляд проекту План-календаря основних заходів КВП НАУ на 2020-2021 н.р.

3. Різне.

Липень

2020 року

12.

1. Підсумки освітнього процесу в 2019-2020 навчальному році та шляхи підвищення ефективності підготовки військових фахівців.

2. Розгляд нормативної та методичної документації до нового навчального року.

3. Різне.

Серпень

2020 року

Схвалено на засіданні вченої ради

кафедри військової підготовки

протокол № 1 від 25 вересня 2019 р.