План роботи

ПЛАН

роботи вченої ради кафедри військової підготовки

Національного авіаційного університету

на 2018-2019 навчальний рік

 

п/п

Заходи Терміни

виконання

Керівник, відповідальний виконавець
Склад
учасників
Відмітка

про виконання

1. 1. Стан впровадження досвіду застосування військових частин та підрозділів Збройних Сил України в ООС (АТО) до навчально-виховного процесу кафедри військової підготовки.

2. Обговорення тематик дипломного проектування (робіт) ОС “Бакалавр” та “Магістр”.

3. Підсумки набору громадян України на військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу.

4 Розгляд проекту плану роботи вченої ради на 2018-2019 навчальний рік.

5. Різне.

 

Вересень

2018 року

Голови ПМК

Заступник начальника кафедри з навчальної роботи – ННЧ

Заступник начальника кафедри з навчальної та наукової роботи

Заступник голови вченої ради

Секретар ВР

Члени вченої ради

кафедри, науково-педагогічні працівники кафедри

2. 1. Обговорення недоліків та шляхів їх подолання за підсумками роботи ЕК на кафедрі.

2. Стан з підготовки громадян України за програмами підготовки офіцерів запасу.

 

3.   Різне.

Жовтень

2018 року

Заступник начальника кафедри з навчальної роботи – ННЧ

Заступник начальника кафедри з навчальної та наукової роботи

Секретар ВР

Члени вченої ради

кафедри

3. 1. Аналіз службової діяльності випускників кафедри та визначення основних заходів з удосконалення їх підготовки на кафедрі.

2. Обговорення проекту плану наукової і науково-технічної діяльності на 2019 рік.

3. Розгляд проекту Правил прийому на кафедру військової підготовки НАУ.

4.  Різне.

Листопад

2018 року

Заступник начальника кафедри з навчальної роботи – ННЧ

Відповідальний за наукову та науково-технічну діяльність

Заступник начальника кафедри з навчальної роботи – ННЧ

Секретар ВР

Члени вченої ради

кафедри

4. 1. Стан індивідуальної підготовки на кафедрі військової підготовки та завдання щодо підвищення її ефективності.

2. Підсумки та завдання методичної роботи на кафедрі. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедри.

 

 

3. Підготовка до роботи ЕК та завдання особового складу щодо якісного проведення атестації студентів.

4.  Різне.

Грудень

2018 року

Старший помічник начальника навчальної частини

Заступник начальника кафедри з навчальної роботи – ННЧ

Заступник начальника кафедри з навчальної та наукової роботи

Заступник начальника кафедри з навчальної роботи – ННЧ

Секретар ВР

Члени вченої ради

кафедри

5. 1. Розгляд кандидатур студентів кафедри військової підготовки на отримання іменних академічних стипендій Національного авіаційного університету за результатами екзаменаційної сесії 2018-2019 навчального року (першого семестру навчального року).

2. Допуск до атестації курсантів 6 курсу ОС “Магістр”

 

3. Практична підготовка студентів та курсантів навчального курсу у військах та шляхи її удосконалення.

4. Стан виконання Плану військово-професійної орієнтації молоді на 2018-2019 н.р.

5.  Різне.

Січень

2019 року

Голова стипендіальної комісії кафедри

 

 

Заступник начальника кафедри з навчальної роботи – ННЧ

Старший помічник начальника навчальної частини

Заступник начальника кафедри з навчальної роботи – ННЧ

Секретар ВР

Члени вченої ради

кафедри

6. 1. Підсумки навчально-виховного процесу на кафедрі в І півріччі 2018-2019 навчального року.

2. Завдання з набору кандидатів на навчання за програмами підготовки офіцерів запасу.

3. Аналіз стану системи менеджменту якості на кафедрі.

4.  Різне.

Лютий

2019 року

Начальник кафедри Голови ПМК

Заступник начальника кафедри з навчальної та наукової роботи

Відповідальний за СМЯ

Секретар ВР

Члени вченої ради

кафедри, науково-педагогічні працівники кафедри

7. 1. Стан виховної роботи та шляхи її удосконалення. Особливості національно-патріотичного виховання на кафедрі.

 

 

2. Стан та основні завдання наукової та науково-технічної діяльності на кафедрі.

 

3.  Різне.

Березень

2019 року

Заступник начальника кафедри по роботі з МПЗ – НГ

Заступник начальника кафедри  з виховної роботи

 

Відповідальний за наукову та науково-технічну діяльність

 

Голови ПМК Секретар ВР

Члени вченої ради

кафедри

8. 1. Підготовка до роботи ЕК та завдання особового складу щодо якісного проведення атестації курсантів.

2. Стан навчально-матеріальної бази кафедри та шляхи її удосконалення.

 

 

 

3.  Різне.

Квітень

2019 року

Начальник кафедри

 

Заступник начальника кафедри з матеріально-технічного забезпечення – НГ

 

 

Секретар ВР

Члени вченої ради

кафедри

9. 1. Стан роботи з підготовки до практик і стажувань студентів і курсантів навчального курсу та навчальних зборів студентів у військах.

 

 

2. Стан з підготовки та видання наукової і навчально-методичної літератури.

3. Стан роботи з відбору кандидатів на навчання за програмами підготовки військових фахівців для проходження військової служби за контрактом на офіцерських посадах.

4.  Різне.

Травень

2019 року

Заступник начальника кафедри з навчальної роботи – ННЧ Заступник начальника кафедри з навчальної та наукової роботи

 

Голови ПМК

 

Старший помічник начальника навчальної частини

 

Секретар ВР

Члени вченої ради

кафедри

10. 1. Допуск до атестації студентів 4 курсу ОС “Бакалавр”.

 

2. Різне.

Червень

2019 року

Старший помічник начальника навчальної частини

Секретар ВР

Члени вченої ради

кафедри

11. 1. Розгляд кандидатур студентів кафедри військової підготовки на отримання іменних академічних стипендій Національного авіаційного університету за результатами екзаменаційної сесії 2018-2019 навчального року (другого семестру навчального року).

2. Різне.

Липень

2019 року

Голова стипендіальної комісії кафедри

 

 

Секретар ВР

Члени вченої ради

кафедри

12. 1. Підсумки навчально-виховного процесу за 2018-2019 навчальний рік та шляхи підвищення ефективності підготовки військових фахівців на КВП НАУ.

2. Різне.

Серпень

2019 року

Начальник кафедри

Голови ПМК

 

 

Секретар ВР

 

Члени вченої ради

кафедри

 

 

Заступник голови вченої ради КВП НАУ

підполковник Ю.Б. Добровольський

Секретар вченої ради КВП НАУ  О.І.Манько

Схвалено на засіданні вченої ради

кафедри військової підготовки

протокол № 1  від 26 вересня 2018 р.