План роботи

ПЛАН

роботи вченої ради кафедри військової підготовки

Національного авіаційного університету

на 2016-2017 навчальний рік

 

 

п/п

Заходи Терміни

виконання

Керівник, відповідальний виконавець Склад

учасників

1. 1. Звіт про роботу кафедри військової підготовки Національного авіаційного університету в 2015-2016 навчальному році.

2. Обговорення планів навчально-методичної, виховної роботи та матеріально-технічного забезпечення навчального процесу.

3. Розгляд проекту плану роботи вченої ради на 2016-2017 навчальний рік.

 

Серпень – вересень

2016року

Начальник кафедри

Голови ПМК

 

 

Заступник начальника кафедри з навчальної роботи – ННЧ

 

Заступник голови  вченої ради

Члени вченої ради

кафедри, науково-педагогічні працівники кафедри

2. 1. Стан впровадження досвіду застосування військових частин та підрозділів Збройних Сил України в АТО до навчально-виховного процесу кафедри військової підготовки.

2. Стан з підготовки студентів за програмами офіцерів запасу.

Жовтень

2016 року

Голови ПМК

 

 

Доцент кафедри (штатний розпис)

 

Члени вченої ради

кафедри

3. 1. Аналіз службової діяльності випускників кафедри 2015 року та визначення основних заходів з удосконалення їх підготовки на кафедрі.

2. Обговорення проекту плану наукової і науково-технічної діяльності на 2017 рік.

3. Аналіз стану системи менеджменту якості на кафедрі.

Листопад

2016 року

Заступник начальника кафедри з навчальної роботи – ННЧ

 

 

Відповідальний за наукову та науково-технічну діяльність

Відповідальний за СМЯ

Члени вченої ради

кафедри

4. 1. Стан індивідуальної підготовки на кафедрі військової підготовки та завдання щодо підвищення її ефективності.

2. Методична робота та шляхи удосконалення навчального процесу на кафедрі.

Грудень

2016 року

Старший помічник начальника навчальної частини

Завідувач навчально-методичного кабінету

Доцент кафедри (штатний розпис)

Члени вченої ради

кафедри

5. 1. Розгляд кандидатур студентів кафедри військової підготовки на отримання іменних академічних стипендій Національного авіаційного університету за результатами екзаменаційних сесій 2016-2017 навчального року (першого семестру навчального року).

2. Практична підготовка студентів та курсантів навчального курсу у військах та шляхи її удосконалення. Підсумки проведення навчального збору студентів у 2016 р.

Січень

2017 року

Голова стипендіальної комісії кафедри

 

 

 

 

 

Заступник начальника кафедри з навчальної роботи – ННЧ

Доцент кафедри (штатний розпис)

Члени вченої ради

кафедри

6. 1. Підсумки навчально-виховного процесу у І півріччі 2016-2017 навчального року та шляхи підвищення ефективності процесу навчання й виховання курсантів і студентів.

2. Завдання з набору студентів за програмами підготовки офіцерів запасу.

Лютий

2017 року

Начальник кафедри

Голови ПМК

 

 

 

Доцент кафедри (штатний розпис)

Члени вченої ради

кафедри, науково-педагогічні працівники кафедри

7. 1. Стан виховної роботи на кафедрі та шляхи її удосконалення.

 

2. Стан та перспективи наукової та науково-технічної діяльності на кафедрі.

 

 

Березень

2017 року

Заступник начальника кафедри по роботі з особовим складом – НГ

 

Відповідальний за наукову та науково-технічну діяльність

Голови ПМК         (штатний розпис)

Члени вченої ради

кафедри

8. 1. Підготовка до роботи ЕК та завдання особового складу щодо якісного проведення атестації курсантів та студентів.

2. Стан навчально-матеріальної бази кафедри та шляхи її подальшого розвитку.

Квітень

2017 року

Начальник кафедри

 

Заступник начальника кафедри з матеріально-технічного забезпечення – НГ

Члени вченої ради

кафедри

9. 1. Стан роботи з підготовки до практик і стажувань студентів і курсантів навчального курсу та навчальних зборів студентів у військах.

2. Стан з підготовки та видання наукової і навчально-методичної літератури.

Травень

2017 року

Заступник начальника кафедри з навчальної роботи – ННЧ

 

Доцент кафедри (штатний розпис)

Голови ПМК

Члени вченої ради

кафедри

10 1. Допуск до атестації курсантів за результатами виконання дипломного проектування.

2. Допуск до атестації студентів 4 курсу з ОКР “бакалавр”.

Червень

2017 року

Заступник начальника кафедри з навчальної роботи – ННЧ

Старший помічник начальника навчальної частини

Члени вченої ради

кафедри

11 1. Розгляд кандидатур студентів кафедри військової підготовки на отримання іменних академічних стипендій Національного авіаційного університету за результатами екзаменаційних сесій 2016-2017 навчального року (другого семестру навчального року). Липень

2017 року

Голова стипендіальної комісії кафедри Члени вченої ради

кафедри

12  

1. Підсумки навчально-виховного процесу за 2016-2017 навчальний рік, атестації випускників 2017 року та шляхи підвищення ефективності підготовки військових фахівців на КВП НАУ.

 

 

Серпень

2017 року

 

Начальник кафедри

Голови ПМК

 

 

 

Члени вченої ради

кафедри

 

Схвалено на засіданні вченої ради

кафедри військової підготовки

протокол № 1 від 26.08.2016 р.